PAST
2017 Pool Production Fundraising Exhibition 《2017 Pool Rising 》
20.Mar.2017 - 09.Apr.2017
Title : Fundraising Exhibition 《2017 Pool Rising》
Artist : Kang Kiseok, Kang Hong-Goo, Gwon Donghyun, Kwon Yongju, Gun-hee Kim, Kim Gisoo, kdk, Kim Dongkyu, Kim Beom, Kim Bo Min, Kim Sangdon, Siwon Kim, Young Eun Kim, Kim Oksun, Kim Yong-Ik, Kim Jung Heun, Jiyoung Keem, Kim Jipyeong, Jinjoo Kim, Nam Sang Su, Nho Won Hee, Roh Jae Oon, Moojin Brothers, Young Min Moon, mixrice, Min Joung-Ki, Jihye Park, Park Chan-Kyong, Bae Young-Whan, Hyunjin Bek, sanghee song, Shin Ikkyun, Shin Jungkyun, Jieun Shin, An Gyungsu, Ahn Kyuchul, Yuri An, Oh Yongseok, Yun Suknam, Aesop, Woosung Lee, Lee Euirock, Jungmin Yi, Lee je, Jiyoung Lee, Im Youngzoo, Im Heungsoon, Seo Young Chang, Jang Pa, Jeong Deokyoung, Jeong Deokhyun, Chung Seoyoung, siren eun young jung, Eunji Cho, Joo Jae Hwan, Joo Hwang, Jin Shiu, Yun-hee Huh, Hong Myungseop, Hong Cheolki, Hyunsook Hong Lee
Curator : Lee Sunghee, Kim Mijung, Shin Jiyi
Curatorial Assistant
Kim Jisu, Yoon Gyeol, Jeong Deokhyun, Ok Seyoung
Space Design : Kim Hyungjoon
Graphic Design : Kang Gyeongtak (a-g-k.kr)
Photo : Hong Cheolki, Lee Euirock
Exhibition Period : March 20, 2017 (Mon) - April 9, 2017 (Sun)
Opening Reception : March 20, 2017 (Mon), 6pm
Venue : Art Space Pool, Seoul, Korea
Exhibition Times : 10am ~ 6pm (closed on Mondays)
Support : Arts Council Korea
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《2017 Pool Rising》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《Drawing archive-pilot project of Kim Jung Heun 》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《Drawing archive-pilot project of Kim Jung Heun 》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《Drawing archive-pilot project of Kim Jung Heun 》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《Drawing archive-pilot project of Kim Jung Heun 》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
2017 Pool Production《Drawing archive-pilot project of Kim Jung Heun 》, Photo by Euirock Lee ⓒArt Space Pool
110-803 Jongno-gu, Googi-dong 56-13, Seoul, Korea I tel +82 2 396 4805 fax +82 2 396 9636 | altpool@altpool.org | © art space pool, seoul
The website production was made possible by the patronage of Haegyu Yang.